ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรด้วยตัวเอง

0
347

ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านเอเจนซี่

การขอวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไม่จำเป็นต้องใช้บริการเอเจนซี่ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่น คุณควรเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเดินทางของคุณ สหราชอาณาจักรมีหลายประเภทวีซ่า เช่น ท่องเที่ยว, การศึกษา, การทำงาน, หรือการพำนักอาศัยชั่วคราว เลือกประเภทที่เหมาะกับคุณและดูรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการเอกสารของแต่ละประเภทวีซ่าที่เป็นไปตามเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร (UK Visas and Immigration) ในประเทศคุณหรือสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

2. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่คุณต้องเตรียมจะขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม, ส่วนใหญ่ของเอกสารที่อาจจะต้องเตรียมประกอบด้วย:

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานยืนยันภูมิลำเนา เช่น สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการลงทุน
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และประกันการเดินทาง
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตอบรับเข้าเรียน หรือจดหมายเชิญจากนายจ้าง

3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Visas and Immigration) หรือที่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของสถานทูตหรือสถานฑูตของสหราชอาณาจักรในประเทศคุณ.

4. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน คุณควรชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดที่ระบุในเว็บไซต์หรือเอกสารของสถานทูตหรือสถานฑูต.

5. นัดหมายยื่นเอกสาร

คุณสามารถนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global โดยที่คุณต้องรับรองว่าคุณมีเอกสารทั้งหมดที่

จำเป็นตามความต้องการของประเภทวีซ่าที่คุณขอ.

6. ยื่นเอกสารและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ในวันนัดหมายที่กำหนด คุณจะต้องยื่นเอกสารที่เหมาะสมและรอทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ซึ่งประกอบด้วยลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ.

7. รอพิจารณาผลวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หากได้รับวีซ่า คุณจะได้รับวีซ่ามาติดที่หนังสือเดินทาง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด.

เคล็ดลับในการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร:

 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อลดโอกาสการปฏิเสธของวีซ่า.
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์อย่างระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง.
 • ชำระค่าธรรมเนียมให้ตรงตามกำหนดเพื่อป้องกันความล่าช้าในการพิจารณา.
 • นัดหมายยื่นเอกสารล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาที่ต้องรอ.
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อนัดหมาย.
 • ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาเมื่อต้องพบเจ้าหน้าที่.

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการขอวีซ่า คุณสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่เป็นรายละเอียดมากขึ้น. ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรได้อย่างราบรื่นและสำเร็จ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here